Název: Mechanismy přeskoku a průrazu v izolačních materiálech pro techniku vn
Další názvy: Sparkover and breakdown mechanism in HV insulating materials
Autoři: Zmeko, Filip
Vedoucí práce/školitel: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41728
Klíčová slova: průrazné napětí;elektronová lavina;polarita elektrod;paschenova křivka;homogenita pole;townsendovy koeficienty;raetherův výboj;izolační plyn;elektrický průraz;intenzita elektrického pole;dielektrická pevnost;izolační olej;nárazová ionizace;fotoionizace;tepelná ionizace.
Klíčová slova v dalším jazyce: breakdown voltage;electron avalanche;electrode polarity;paschen curve;field homogeneity;townsend´s coefficients;streamer discharge;insulating gas;electric breakdown;electric field strenght;dielectric strength;insulating oil;collision ionization;photoionization;thermal ionization.
Abstrakt: Uvedená bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku přeskoku a průrazu v izolačních materiálech a poskytuje stručný náhled do izolačních materiálů aktuálně využívaných či zkoumaných s cílem řešit náhradu materiálů ohrožujících životní prostředí. Ve třech hlavních kapitolách popisuje proces přeskoku či průrazu v plynném, kapalném a pevném izolačním médiu s uvedením příkladů nejvýznamnějších materiálů a charakteristikou jejich vlastností.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis goes over the issue of the breakdown mechanism in insulation materials, and provides a brief overview of the currently used insulation materials and materials that are subjected that is researched in order to solve the problem of the replacement of environmentally hazardous materials. This thesis is divided into three main chapters. It contains views into the breakdown mechanism of gaseous, liquid and solid insulating materials with an introduction to the most important materials, as well as their properties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Filip Zmeko.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082229_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce953,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082229_oponent.pdfPosudek oponenta práce951,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082229_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce78,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41728

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.