Title: Mechanismy přeskoku a průrazu v izolačních materiálech pro techniku vn
Other Titles: Sparkover and breakdown mechanism in HV insulating materials
Authors: Zmeko, Filip
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41728
Keywords: průrazné napětí;elektronová lavina;polarita elektrod;paschenova křivka;homogenita pole;townsendovy koeficienty;raetherův výboj;izolační plyn;elektrický průraz;intenzita elektrického pole;dielektrická pevnost;izolační olej;nárazová ionizace;fotoionizace;tepelná ionizace.
Keywords in different language: breakdown voltage;electron avalanche;electrode polarity;paschen curve;field homogeneity;townsend´s coefficients;streamer discharge;insulating gas;electric breakdown;electric field strenght;dielectric strength;insulating oil;collision ionization;photoionization;thermal ionization.
Abstract: Uvedená bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku přeskoku a průrazu v izolačních materiálech a poskytuje stručný náhled do izolačních materiálů aktuálně využívaných či zkoumaných s cílem řešit náhradu materiálů ohrožujících životní prostředí. Ve třech hlavních kapitolách popisuje proces přeskoku či průrazu v plynném, kapalném a pevném izolačním médiu s uvedením příkladů nejvýznamnějších materiálů a charakteristikou jejich vlastností.
Abstract in different language: This thesis goes over the issue of the breakdown mechanism in insulation materials, and provides a brief overview of the currently used insulation materials and materials that are subjected that is researched in order to solve the problem of the replacement of environmentally hazardous materials. This thesis is divided into three main chapters. It contains views into the breakdown mechanism of gaseous, liquid and solid insulating materials with an introduction to the most important materials, as well as their properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Filip Zmeko.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFView/Open
082229_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce953,67 kBAdobe PDFView/Open
082229_oponent.pdfPosudek oponenta práce951,19 kBAdobe PDFView/Open
082229_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce78,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.