Title: “It was an occupation, right?” Suggesting one of many answers
Other Titles: “Byla to okupace, není-liž pravda?” Předložení jedné z hypotéz
Authors: Zavorotchenko, Igor
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2020, roč. 10, č. 1, s. 93-110.
Issue Date: 2020
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/11/Memo_2020_final1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42123
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: srpen 1968;Československo;každodenní historie;historická paměť;okupace;orální historie
Keywords in different language: August 1968;Czechoslovakia;history of everyday life;historical memory;occupation;oral history
Abstract: Na základě materiálů českých historiků a očitých svědků, včetně orálně‑historických rozhovorů, natočených autorem, zvažuje autor významné zřetelné odlišné hodnocení pobytu sovětské armády v Československu po srpnu 1968, které se objevilo v pamětech Čechů a Rusů. Hlavní rozdíl spočívá v konfrontaci pojmů “okupace” vs. “ne‑okupace”. Autor se pokouší interpretovat tento jev vlivem rozdílů v kolektivní historické paměti respondentů.
Abstract in different language: Based on material gathered by Czech historians and personal testimonies given by eyewitnesses during oral history interviews recorded by the author himself, this article focuses on the significantly different interpretations of the Soviet military presence in Czechoslovakia after August 1968, as they appear in Czech or (post) Soviet sources. Defining this event either as an “occupation”, or avoiding, and even refusing to use this term, remains a fundamental dividing line. The author attempts to understand the interpretation of these events as evidence of the differences in the wider meaning Czechs and Russians give to their own recent history.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 10, č.1 (2020)
Roč. 10, č. 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavorotchenko.pdfPlný text1,78 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.