Název: Antropologie práva
Další názvy: Antropology of Law
Autoři: Slavíková, Irena
Vedoucí práce/školitel: Šejvl, Michal
Oponent: Cvrček, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4230
Klíčová slova: antropologie;právo;antropologie práva;právní pluralismus
Klíčová slova v dalším jazyce: anthropology;law;anthropology of law;pluralism of law
Abstrakt: Antropologie práva studuje právo jako jev společný všem lidem a národům. Z hlediska časové perspektivy zkoumá minulé i přítomné národy. Snaží se odkrýt prvky,který se vyskytují ve všech právních systémech různých kultur.Antropologie práva nás může obohatit o poznatky týkající se jiných společností nám neznámých, jejich právních norem, obyčejů, soudních precedentů a dalších kontrolních systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: Anthropology of law is studying law as a phenomenon common to all peoples and nations. From terms of time perspective examines past and present nations. It seeks to uncover the elements that are present in all legal systems of different nations.Anhtropology of law can us enrich about the knowledge of the other companies are unknown, their laws, customs, judicial precedents and other monitoring systems
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace - Antropologie prava - Irena Slavikova 280312.pdfPlný text práce351,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slavikova ved..pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slavikova op..pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slavikova protokol.pdfPrůběh obhajoby práce383,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4230

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.