Title: Skalní rytiny doby bronzové ve skandinávské a alpské oblasti
Other Titles: Rock carvings in the Bronze age in the Scandinavian and Alpine areas
Authors: Rejnková, Michaela
Advisor: John, Jan
Referee: Šmejda, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4258
Keywords: skalní rytiny;doba bronzová;motiv;krajina;Skandinávie;Alpy
Keywords in different language: rock carvings;Bronze age;motive;landscape;Scandinavia;Alps
Abstract: Bakalářská práce se věnuje skalním rytinám z doby bronzové, a to ze Skandinávie a Alpské oblasti. Hlavním tématem je popis krajiny a motivy skalních obrazců a jejich kombinace.
Abstract in different language: Bachelor thesis is about rock carvings in Bronze age from Scandinavia and Alpine area. Main topics are description of landscapes and motifs of rock carving with their combinations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Skalni rytiny... Rejnkova.pdfPlný text práce7,04 MBAdobe PDFView/Open
Rejnkova-John VP.pdfPosudek vedoucího práce627,54 kBAdobe PDFView/Open
Rejnkova-Smejda OP.pdfPosudek oponenta práce643,71 kBAdobe PDFView/Open
Rejnkova.pdfPrůběh obhajoby práce96,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.