Název: Skalní rytiny doby bronzové ve skandinávské a alpské oblasti
Další názvy: Rock carvings in the Bronze age in the Scandinavian and Alpine areas
Autoři: Rejnková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: John, Jan
Oponent: Šmejda, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4258
Klíčová slova: skalní rytiny;doba bronzová;motiv;krajina;Skandinávie;Alpy
Klíčová slova v dalším jazyce: rock carvings;Bronze age;motive;landscape;Scandinavia;Alps
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje skalním rytinám z doby bronzové, a to ze Skandinávie a Alpské oblasti. Hlavním tématem je popis krajiny a motivy skalních obrazců a jejich kombinace.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is about rock carvings in Bronze age from Scandinavia and Alpine area. Main topics are description of landscapes and motifs of rock carving with their combinations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Skalni rytiny... Rejnkova.pdfPlný text práce7,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rejnkova-John VP.pdfPosudek vedoucího práce627,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rejnkova-Smejda OP.pdfPosudek oponenta práce643,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rejnkova.pdfPrůběh obhajoby práce96,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4258

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.