Název: Doly Kristiánov v Plzni-Božkově a Svatý Vít v Chrástu u Plzně: Archeologický příspěvek k počátkům chemického průmyslu v západních Čechách
Další názvy: Kristiánov and Saint Vitus Mines: An Archaeological Contribution to the Beginning of the Chemical Industry in West Bohemia
Autoři: Bauer, Petr
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Chaloupka, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4262
Klíčová slova: kyzové břidlice;kamenečné břidlice;montánní archeologie;kyselina sírová;kamenec;důl Kristýnov;důl sv. Vít;Božkov;Chrást
Klíčová slova v dalším jazyce: vitriol slates;alum slates;mining archaeology;oil of vitriol;alum;Kristýnov mine;St. Vitus mine;Božkov;Chrást
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje dvěma vitriolovým dolům poblíž Plzně a Chrástu, ve kterých byly těženy a zpracovávány kyzové břidlice. Doly byly založeny kolem počátku 19. století. Na každé lokalitě byl proveden povrchový průzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work deals with two vitriol mines near the city of Pilsen and Chrást, where vitriol slates were mined and processed. Mines were established around the early 19th century. There was a surface survey on each one.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAR) / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Petr Bauer.pdfPlný text práce19,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauer_Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce880,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauer_Chaloupka OP.pdfPosudek oponenta práce4,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauer.pdfPrůběh obhajoby práce86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4262

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.