Title: Doly Kristiánov v Plzni-Božkově a Svatý Vít v Chrástu u Plzně: Archeologický příspěvek k počátkům chemického průmyslu v západních Čechách
Other Titles: Kristiánov and Saint Vitus Mines: An Archaeological Contribution to the Beginning of the Chemical Industry in West Bohemia
Authors: Bauer, Petr
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Chaloupka, Jakub
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4262
Keywords: kyzové břidlice;kamenečné břidlice;montánní archeologie;kyselina sírová;kamenec;důl Kristýnov;důl sv. Vít;Božkov;Chrást
Keywords in different language: vitriol slates;alum slates;mining archaeology;oil of vitriol;alum;Kristýnov mine;St. Vitus mine;Božkov;Chrást
Abstract: Bakalářská práce se věnuje dvěma vitriolovým dolům poblíž Plzně a Chrástu, ve kterých byly těženy a zpracovávány kyzové břidlice. Doly byly založeny kolem počátku 19. století. Na každé lokalitě byl proveden povrchový průzkum.
Abstract in different language: The bachelor work deals with two vitriol mines near the city of Pilsen and Chrást, where vitriol slates were mined and processed. Mines were established around the early 19th century. There was a surface survey on each one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Petr Bauer.pdfPlný text práce19,02 MBAdobe PDFView/Open
Bauer_Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce880,88 kBAdobe PDFView/Open
Bauer_Chaloupka OP.pdfPosudek oponenta práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
Bauer.pdfPrůběh obhajoby práce86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.