Title: Informatika v archeologii: mezinárodní srovnání nových trendů
Other Titles: Informatics in archaeology: international comparison of new trends
Authors: Judina, Alisa
Advisor: Šmejda, Ladislav
Referee: Mudra, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4266
Keywords: archeologie;počítačové technologie;nové trendy
Keywords in different language: archaeology;computer technology;new trends
Abstract: Tato práce pojednává o nových trendech v archeologii, které využívají počítačových technologií.
Abstract in different language: This work deals with new trends in archaeology , which use computer technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezinarodni srovnani novych trendu, A.J..pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Judina_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce663,27 kBAdobe PDFView/Open
Judina_Mudra OP.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Judina.pdfPrůběh obhajoby práce112,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.