Název: Ohrazené polohy michelsberské kultury a kultury nálevkovitých pohárů v evropském kontextu
Další názvy: Enclosures of Michelsberg Culture and Funnel Beaker Culture in Europe
Autoři: Sádlová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Krištuf, Petr
Oponent: John, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4272
Klíčová slova: ohrazení;fortifikace;michelsberská kultura;kultura nálevkovitých pohárů;ohrazení přerušované vstupy;areál aktivity;hradba;násep;příkop;palisáda;palisádový žlab;účel ohrazených areálů
Klíčová slova v dalším jazyce: enclosure;fortification;michelsberg culture;funnel beaker culture;causewayed enclosure;enclosed area;area of activity;rampart;bank;ditch;palisade;palisade trench;purpose of enclosed areas
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na studium velkých ohrazených poloh tzv. Erdwerke u michelsberské kultury a kultury nálevkovitých pohárů v Evropě. Na základě publikované literatury byla vytvořena databáze ohrazených lokalit u michelsberské kultury a kultury nálevkovitých pohárů. Celkem bylo evidováno 141 lokalit z České Republiky, Německa, Polska, Francie a jižní Skandinávie. V databázi jsou shrnuty jednotlivé formální a prostorové vlastnosti vybraných ohrazení.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the study of the large enclosures of Michelsberg Culture and the Funnel Beaker Culture in Europe. Based on the published literature has been created the database of the compound sites Michelsberg culture and Funnel Beaker Culture. A total of 141 sites have been registered in the Czech Republic, Germany, Poland, France and southern Scandinavia. The database summarizes the particular formal and spatial characteristics of the chosen fences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sadlova Andrea.pdfPlný text práce584,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadlova_Kristuf_VP.pdfPosudek vedoucího práce103,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadlova_John OP.pdfPosudek oponenta práce65,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadlova.pdfPrůběh obhajoby práce145,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.