Title: Ohrazené polohy michelsberské kultury a kultury nálevkovitých pohárů v evropském kontextu
Other Titles: Enclosures of Michelsberg Culture and Funnel Beaker Culture in Europe
Authors: Sádlová, Andrea
Advisor: Krištuf, Petr
Referee: John, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4272
Keywords: ohrazení;fortifikace;michelsberská kultura;kultura nálevkovitých pohárů;ohrazení přerušované vstupy;areál aktivity;hradba;násep;příkop;palisáda;palisádový žlab;účel ohrazených areálů
Keywords in different language: enclosure;fortification;michelsberg culture;funnel beaker culture;causewayed enclosure;enclosed area;area of activity;rampart;bank;ditch;palisade;palisade trench;purpose of enclosed areas
Abstract: Tato práce je zaměřena na studium velkých ohrazených poloh tzv. Erdwerke u michelsberské kultury a kultury nálevkovitých pohárů v Evropě. Na základě publikované literatury byla vytvořena databáze ohrazených lokalit u michelsberské kultury a kultury nálevkovitých pohárů. Celkem bylo evidováno 141 lokalit z České Republiky, Německa, Polska, Francie a jižní Skandinávie. V databázi jsou shrnuty jednotlivé formální a prostorové vlastnosti vybraných ohrazení.
Abstract in different language: This work is focused on the study of the large enclosures of Michelsberg Culture and the Funnel Beaker Culture in Europe. Based on the published literature has been created the database of the compound sites Michelsberg culture and Funnel Beaker Culture. A total of 141 sites have been registered in the Czech Republic, Germany, Poland, France and southern Scandinavia. The database summarizes the particular formal and spatial characteristics of the chosen fences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadlova Andrea.pdfPlný text práce584,72 kBAdobe PDFView/Open
Sadlova_Kristuf_VP.pdfPosudek vedoucího práce103,89 kBAdobe PDFView/Open
Sadlova_John OP.pdfPosudek oponenta práce65,29 kBAdobe PDFView/Open
Sadlova.pdfPrůběh obhajoby práce145,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.