Název: Archeologie v západních Čechách do roku 1950
Další názvy: Archaeology in Western Bohemia by 1950
Autoři: Kondelík, Michal
Vedoucí práce/školitel: Menšík, Petr
Oponent: Švejcar, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4276
Klíčová slova: západní Čechy;badatelé;historie výzkumu;teorie;metodologie;zajímavosti
Klíčová slova v dalším jazyce: West Bohemia;researchers;history of research;theory;methodology;curiosities
Abstrakt: Cílem této práce je poskytnout souhrnné informace o archeologickém bádání v západních Čechách. Jsou zde přiblíženy jednotlivé archeologické osobnosti, které působily v oblasti západních Čech od počátku zkoumání až do roku 1950. Další část práce se věnuje historii výzkumů archeologických památek a je zde nastíněno několik lokalit, které byly zkoumány významnými badateli. Je zde uveden vztah zmiňovaných badatelů k teorii a metodě provádění výzkumů. Konec práce je zaměřen na otázku zajímavostí ve výzkumu západních Čech.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to provide comprehensive information about archaeological research in West Bohemia. There are approached individual archaeological personalities who worked in West Bohemia since the beginning of the research until 1950. The next section of thesis is devote to the history of researches of archaeological sites and there are outlined several sites that have been investigated by the noted researchers. There is introducing the relation of the mentioned researchers to the theory and to the method of implementation researches. The end of the thesis is focused on the question of curiosities in research in West Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_Prace_Michal_Kondelik.pdfPlný text práce29,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kondelik_Mensik VP.pdfPosudek vedoucího práce835,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kondelik_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce71,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kondelik.pdfPrůběh obhajoby práce121,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4276

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.