Název: Politická propaganda v českém kontextu: Analýza Parlamentních listů, Sputnik News, Aeronet.
Další názvy: Political propaganda in the Czech context: Analysis of Parlamentní listy, Sputnik News, Aeronet.
Autoři: Dvořák, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Oponent: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43550
Klíčová slova: propaganda;média;analýza;manipulace
Klíčová slova v dalším jazyce: propaganda;media;analysis;manipulation
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, zdali se ve vybraných mediích objevuje propagandistický obsah. K tomu byla využita kvalitativní obsahová analýza. Tuto metodu lze považovat za nejvhodnější, jelikož dokáže nejlépe stanovit ty části obsahu, jež jsou ve vzájemném vztahu. Obsah článků byl analyzován na základě kritérií a prvků propagandy, které jsou stanoveny odbornou literaturou. V závěru práce bylo pomocí zkoumání potvrzeno, že ve všechna zadaná média obsahují propagandu, čímž může docházet k ohrožení demokracie a manipulování lidí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor's thesis is to examine whether propaganda content appears in selected media. For this purpose was used qualitative content analysis. This method can be considered the most appropriate, as it can best determine those parts of the content that are interrelated. The content of the articles was analyzed on the basis of criteria and elements of propaganda, which are determined by academic literature. The conclusion of the thesis is that all the media contain propaganda, which can endanger democracy and lead to manipulation of people.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Dvorak.pdfPlný text práce261,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Dvorak_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_POL_OPO_Dvorak.pdfPosudek oponenta práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby_Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce226,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43550

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.