Název: Faktory ovlivňující pedagogickou úroveň školy
Další názvy: Factors influencing the educational level of school
Autoři: Pémová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Cozlová, Světlana
Oponent: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4456
Klíčová slova: osobnost učitele;klima mateřské školy;management;pedagogická činnost;kurikulum
Klíčová slova v dalším jazyce: personality of the teacher;the kindergarten climate;management;educational activities;curriculum
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je na základě využití odborné literatury a mých zkušeností shrnout fakta týkající se úrovně mateřské školy ze strany odborníků i veřejnosti a porovnat je mezi sebou.Teoretická část popisuje 5 hlavních faktorů ovlivňujících pedagogickou úroveň mateřské školy Praktická část se zabývá výzkumem, pro který byla použita metoda dotazníku. Na základě výsledků bylo zjištěno, že se většina názorů veřejnosti shoduje s názory odborníků a získáno mnoho nových poznatků.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is based on the use of literature and my experience summarized the facts concerning the level of kindergarten by experts and the public, and compare them with each other. The theoretical part describes the 5 main factors influencing the pedagogical level of kindergarten. The practical part deals with the research for which the questionnaire method was used. The results revealed that the majority of public opinion agrees with the views of experts and obtained many new insights.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka.pdfPlný text práce366,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pemova.pdfPosudek vedoucího práce38,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pemova_posudek.pdfPosudek oponenta práce230,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).pemova.pdfPrůběh obhajoby práce14,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4456

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.