Title: Faktory ovlivňující pedagogickou úroveň školy
Other Titles: Factors influencing the educational level of school
Authors: Pémová, Eva
Advisor: Cozlová, Světlana
Referee: Sovová, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4456
Keywords: osobnost učitele;klima mateřské školy;management;pedagogická činnost;kurikulum
Keywords in different language: personality of the teacher;the kindergarten climate;management;educational activities;curriculum
Abstract: Cílem bakalářské práce je na základě využití odborné literatury a mých zkušeností shrnout fakta týkající se úrovně mateřské školy ze strany odborníků i veřejnosti a porovnat je mezi sebou.Teoretická část popisuje 5 hlavních faktorů ovlivňujících pedagogickou úroveň mateřské školy Praktická část se zabývá výzkumem, pro který byla použita metoda dotazníku. Na základě výsledků bylo zjištěno, že se většina názorů veřejnosti shoduje s názory odborníků a získáno mnoho nových poznatků.
Abstract in different language: The aim of this work is based on the use of literature and my experience summarized the facts concerning the level of kindergarten by experts and the public, and compare them with each other. The theoretical part describes the 5 main factors influencing the pedagogical level of kindergarten. The practical part deals with the research for which the questionnaire method was used. The results revealed that the majority of public opinion agrees with the views of experts and obtained many new insights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce366,97 kBAdobe PDFView/Open
pemova.pdfPosudek vedoucího práce38,46 kBAdobe PDFView/Open
pemova_posudek.pdfPosudek oponenta práce230,62 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).pemova.pdfPrůběh obhajoby práce14,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.