Název: Sociokulturní dimenze a učebnice češtiny pro cizince
Další názvy: Socio-cultural dimension and textbooks of Czech for foreigners
Autoři: Janecká, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Milan
Oponent: Macháčková, Dita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4468
Klíčová slova: sociokulturní dimenze;komunikační kompetence;komunikační metoda;referenční popisy;sociokulturní kompetence;učebnice češtiny;cizinci
Klíčová slova v dalším jazyce: socio-cultural dimension;communication competence;communication method;reference levels;socio-cultural competence;czech textbooks;foreigners
Abstrakt: Tato práce se zabývá charakteristikou pojmu sociokulturní dimenze a analýzou jejího zpracování v současných učebnicích češtiny pro cizince. V teoretické části popisujeme současnou situaci ve výuce cizích jazyků a specifikujeme roli češtiny jako cizího jazyka. Jsou zde vysvětleny klíčové pojmy související s problematikou. Zaměřujeme se na sociokulturní kompetenci, způsob jejího vyučování a umístění v referenčních popisech pro češtinu na jednotlivých úrovních. V praktické části analyzujeme sociokulturní cvičení z českých učebních materiálů pro cizince. V závěru práce formulujeme lingvodidaktická doporučení určená tvůrcům učebnic či učitelům.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the characteristic of the concept of socio-cultural dimension and analysis of socio-cultural exercises from current textbooks of Czech for foreigners. In the theoretical part we describe the current situation in teaching of foreign language and we specify the role of Czech as a foreign language. We explain the key concepts associated with the acquisition of the language code. We focus on the socio-cultural competence, method of teaching and the position in reference descriptions of Czech language at different levels. In the practical part we analyze the socio-cultural exercises from teaching materials of Czech for foreigners. At the end we formulate linguistic and didactic recommendations for the authors of textbooks or teachers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Janecka_2012.pdfPlný text práce89,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janecka.pdfPosudek vedoucího práce349,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).janecka.pdfPosudek oponenta práce380,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).janecka.pdfPrůběh obhajoby práce176,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.