Title: Sociokulturní dimenze a učebnice češtiny pro cizince
Other Titles: Socio-cultural dimension and textbooks of Czech for foreigners
Authors: Janecká, Jiřina
Advisor: Hrdlička, Milan
Referee: Macháčková, Dita
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4468
Keywords: sociokulturní dimenze;komunikační kompetence;komunikační metoda;referenční popisy;sociokulturní kompetence;učebnice češtiny;cizinci
Keywords in different language: socio-cultural dimension;communication competence;communication method;reference levels;socio-cultural competence;czech textbooks;foreigners
Abstract: Tato práce se zabývá charakteristikou pojmu sociokulturní dimenze a analýzou jejího zpracování v současných učebnicích češtiny pro cizince. V teoretické části popisujeme současnou situaci ve výuce cizích jazyků a specifikujeme roli češtiny jako cizího jazyka. Jsou zde vysvětleny klíčové pojmy související s problematikou. Zaměřujeme se na sociokulturní kompetenci, způsob jejího vyučování a umístění v referenčních popisech pro češtinu na jednotlivých úrovních. V praktické části analyzujeme sociokulturní cvičení z českých učebních materiálů pro cizince. V závěru práce formulujeme lingvodidaktická doporučení určená tvůrcům učebnic či učitelům.
Abstract in different language: This thesis deals with the characteristic of the concept of socio-cultural dimension and analysis of socio-cultural exercises from current textbooks of Czech for foreigners. In the theoretical part we describe the current situation in teaching of foreign language and we specify the role of Czech as a foreign language. We explain the key concepts associated with the acquisition of the language code. We focus on the socio-cultural competence, method of teaching and the position in reference descriptions of Czech language at different levels. In the practical part we analyze the socio-cultural exercises from teaching materials of Czech for foreigners. At the end we formulate linguistic and didactic recommendations for the authors of textbooks or teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Janecka_2012.pdfPlný text práce89,06 MBAdobe PDFView/Open
janecka.pdfPosudek vedoucího práce349,18 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).janecka.pdfPosudek oponenta práce380,15 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).janecka.pdfPrůběh obhajoby práce176,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.