Title: Mluva současných gymnazistů
Other Titles: The speech of present grammar schools students
Authors: Šrámková, Kateřina
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Málková, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4469
Keywords: slang;mluva gymnazistů;útvary národního jazyka;jazykové prostředky;mluva mládeže;studentský slang
Keywords in different language: slang;speech of grammar schools students;forms of czech language;language means;language of young people;student slang
Abstract: Práce analyzuje mluvu současných studentů gymnázií. Ze sebraného materiálu jsme získali 1754 slov a frází, které jsme klasifikovali podle příslušnosti k jednotlivým vrstvám českého jazyka (spisovná, nespisovná, obecná čeština atd.). Zjistili jsme, že se v mluvě gymnazistů vyskytují ve velké míře vulgarismy, expresivní výrazy, slangismy, spisovné výrazy, obecně česká slova a nespisovné výrazy. Naše analýza obsahuje pouze dva dialektismy. Prokázali jsme také značný vliv cizích jazyků (především angličtiny) na mluvu gymnazistů.
Abstract in different language: This work analyses the way of speaking of the present grammar schools students. We have gained 1754 words and phrases (formal, informal, general Czech language, etc.) from collected material. We have found out that the speech of students includes a lot of vulgarisms, expressive phrases, slang, literary expressions, common speech, and colloquial language. Our analysis only contains two dialects. We also proved that students? speech is significantly influenced by foreign languages (mainly English).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Katerina Sramkova.pdfPlný text práce653,54 kBAdobe PDFView/Open
sramkova.pdfPosudek vedoucího práce215,87 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).sramkova.pdfPosudek oponenta práce427,36 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).sramkova.pdfPrůběh obhajoby práce169,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.