Název: Mluva současných gymnazistů
Další názvy: The speech of present grammar schools students
Autoři: Šrámková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Málková, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4469
Klíčová slova: slang;mluva gymnazistů;útvary národního jazyka;jazykové prostředky;mluva mládeže;studentský slang
Klíčová slova v dalším jazyce: slang;speech of grammar schools students;forms of czech language;language means;language of young people;student slang
Abstrakt: Práce analyzuje mluvu současných studentů gymnázií. Ze sebraného materiálu jsme získali 1754 slov a frází, které jsme klasifikovali podle příslušnosti k jednotlivým vrstvám českého jazyka (spisovná, nespisovná, obecná čeština atd.). Zjistili jsme, že se v mluvě gymnazistů vyskytují ve velké míře vulgarismy, expresivní výrazy, slangismy, spisovné výrazy, obecně česká slova a nespisovné výrazy. Naše analýza obsahuje pouze dva dialektismy. Prokázali jsme také značný vliv cizích jazyků (především angličtiny) na mluvu gymnazistů.
Abstrakt v dalším jazyce: This work analyses the way of speaking of the present grammar schools students. We have gained 1754 words and phrases (formal, informal, general Czech language, etc.) from collected material. We have found out that the speech of students includes a lot of vulgarisms, expressive phrases, slang, literary expressions, common speech, and colloquial language. Our analysis only contains two dialects. We also proved that students? speech is significantly influenced by foreign languages (mainly English).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace Katerina Sramkova.pdfPlný text práce653,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sramkova.pdfPosudek vedoucího práce215,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).sramkova.pdfPosudek oponenta práce427,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).sramkova.pdfPrůběh obhajoby práce169,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4469

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.