Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChýlová, Helena
dc.contributor.authorJiříčková, Šárka
dc.contributor.refereeSuda, Zdeněk
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:43Z
dc.date.available2011-06-08cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:43Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-06
dc.identifier46774
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4473
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je popsat rodinnou mluvu. Poznatky uvedené v teoretické části jsou porovnány s analýzou jazykového materiálu. Práce vychází ze záznamů autentických mluvených nahrávek ve formě přetranskribovaných audionahrávek. Jazykové jevy jsou popsány z hlediska hláskosloví, tvarosloví, syntaxe a lexikologie.cs
dc.format71 s. (95 622 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46774-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectrodinná komunikacecs
dc.subjectnárodní jazykcs
dc.subjectspisovný jazykcs
dc.subjecthovorová češtinacs
dc.subjectobecná češtinacs
dc.subjectběžně mluvený jazykcs
dc.subjectdialektcs
dc.subjectslangcs
dc.subjectexpresivitacs
dc.titleSpecifika rodinné komunikace v plzeňské rodiněcs
dc.title.alternativeThe Specifics of Family Communication in Pilsen Familyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to describe the family speech. The findings shown in the theoretical part are compared with the analysis of the language material. The work is based on the recordings of authentic speeches in form of transcribed sound tracks. The language phenomena of family communication are described from the point of view of phonology, morphology, syntax and lexicology.en
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedfamily communicationen
dc.subject.translatednational languageen
dc.subject.translatedstandard languageen
dc.subject.translatedcolloquial Czechen
dc.subject.translatedvernacular languageen
dc.subject.translatedcommonly spoken languageen
dc.subject.translateddialecten
dc.subject.translatedslangen
dc.subject.translatedexpressivityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jirickova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
pdf(1).jirickova.pdfPosudek vedoucího práce131,64 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).jirickova.pdfPosudek oponenta práce423,8 kBAdobe PDFView/Open
pdf(3).jirickova.pdfPrůběh obhajoby práce161,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.