Název: Armand Jean du Plessis de Richelieu: obraz vědecký a "románový"
Další názvy: Armand Jean du Plessis de Richelieu: Scientific and "Novelistic" Image
Autoři: Kutáčová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Černíková, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4512
Klíčová slova: Richelieu;kardinál;Jules Michelet;Michel Carmona;Alexandre Dumas;Robert Merle;Tři mušketýři;Ludvík XIII;17. století;Francie
Klíčová slova v dalším jazyce: Richelieu;cardinal;Jules Michelet;Michel Carmona;Alexandre Dumas;Robert Merle;Three musketeers;Louis XIII;17th century;France
Abstrakt: Tato práce se zabývá různými interpretacemi kardinála Richelieu ve vědeckých publikacích a románech. Porovnává pohledy na kardinála a jejich proměny v průběhu 19. a 20. století. Kardinál Richelieu je veřejnosti znám především jako hlavní záporná postava z románu A. Dumase. Tato práce má za cíl ukázat i pohledy ostatních autorů, kteří se ve svých dílech této historické osobnosti věnovali. Jednotlivé kapitoly zkoumají knihy J. Micheleta a M. Carmony - dvou francouzských historiků, a romány A. Dumase a R. Merlea.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with different interpretations of the cardinal Richelieu in scientific publications and novels. It compares the opinions on Richelieu and their transformations during the 19th and 20th century. Cardinal Richelieu is known by the public mostly as the main negative character in the novel of A. Dumas. This thesis aims to show also other attitudes of other authors who observed Richelieu in their books. The chapters of this thesis focus on the books of J. Michelet and M. Carmona ? two French historians; and on the novels of A. Dumas and R. Merle.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce722,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0021.PDFPosudek vedoucího práce406,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0022.PDFPosudek oponenta práce337,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0023.PDFPrůběh obhajoby práce305,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4512

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.