Title: Komiks - "deváté" umění
Other Titles: Comics - the "Ninth" Art
Authors: Lochmanová, Zuzana
Advisor: Potměšilová, Hana
Referee: Sitek, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4513
Keywords: komiks;deváté umění;žánry;historie;Superman;Asterix;Obelix;Osamu Tezuka;manga;Tintin
Keywords in different language: comics;ninth art;genres;history;Superman;Asterix;Obelix;Osamu Tezuka;manga;Tintin
Abstract: Práce pojednává o komiksech a je zaměřená především na tři oblasti: Spojené státy americké, Japonsko, Francii a Belgii. Tato práce se zabývá definicí pojmu komiks, základními pojmy komiksu a odkud se vzal pojem komiks jako "deváté" umění. Dále pojednává o historii komiksu až do dnes, o jeho žánrech a tendencích. V práci jsou zmíněni nejslavnější autoři a jejich díla. V přílohách lze najít glosář a ukázky nejvýznamnějších děl.
Abstract in different language: This thesis deals with comics and is focused on three areas: the USA, Japan, France and Belgium. This thesis concerns the definition of comics, the elements of comics, and origin of the term of comics as the "ninth" art. This thesis deals with the history of comics up to now, with its genres and its tendences. The most important authors and their works are mentioned in this thesis. In the appendix is a glossary and examples of the most famous works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zuzana_Lochmanova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
File0009.PDFPosudek vedoucího práce398,52 kBAdobe PDFView/Open
File0010.PDFPosudek oponenta práce416,64 kBAdobe PDFView/Open
File0011.PDFPrůběh obhajoby práce303,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.