Title: Komparace horních komor v asymetrickém bikameralismu: Česká republika, Velká Británie a Rakousko
Other Titles: Comparison the second Chamber in asymmetrical bicameralism: Czech Republic, United Kingdom and Austria
Authors: Znojil, Ondřej
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Jurek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4615
Keywords: asymetrický bikameralismus;Sněmovna lordů;Spolková rada;senát;komparace;případové studie
Keywords in different language: asymmetric bicameralism;House of lords;Federal Council;senate;comparison;case study
Abstract: Hlavním tématem diplomové práce je komparativní případová studie tří typů horních komor v asymetrickém bikameralismu.Jedná se o britskou Sněmovnu lordů, rakouskou Spolkovou radu a český Senát. Jednotlivé případové studie představují různé typy horních komor v asymetrickém bikameralismu.Cílem práce je potvrdit hlavní výzkumnou otázku práce: Včechny komparované země mají důvod k ustanovení asymetrického bikameralismu ve svém politickém systému.
Abstract in different language: The main theme of this work is analysis of three type of upper chamber in asymmetric bicameralism. Between these upper chambers pertains British House of Lords, Czech Senate and Austrian Federal Council. The work tries to verify the main thesis that all three type of upper chamber are relevant to political system which they represent. Second thesis of this paper works with assumption that Czech Senate has positive influence on Czech political system. The main technique of this work are comparative methods and case study methods. This work is divided to the two parts. The first part are aimed at case studies, it consists analysis of three upper chambers by specific regulations. These specific regulations concists of historical perspective of upper chamber, political representation of upper chamber, powers of upper chamber, interrelations between upper and lower chamber and future perspective of upper chamber. The second part is devided to theoretical and evaluation part. The theoretical part of my diploma paper is focused on metodology of this work, it means circumscription comparative subject and specific regulations of upper chamber. The evaluation part of this work deals with final evaluation of conclusions comparative methods and final evaluation of whole work, it consists verify theses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Znojil - Diplomova prace.pdfPlný text práce792,09 kBAdobe PDFView/Open
Znojil_ved.docPosudek vedoucího práce26 kBMicrosoft WordView/Open
znojil_opo_pol.docPosudek oponenta práce31,5 kBMicrosoft WordView/Open
Znojil.pdfPrůběh obhajoby práce169,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.