Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLeichtová, Magdaléna
dc.contributor.authorVychytilová, Karina
dc.contributor.refereeCabadová Waisová, Šárka
dc.date.accepted2012-06-07
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:06Z
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:06Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier46332
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4621
dc.description.abstractPráce se zabývá chudobou a slabou státností Jemenu, které zkoumá v regionálním kontextu. Cílem je potvrdit, či vyvrátit, zda Jemen jako slabý a chudý stát skutečně představuje hrozbu pro region Perského zálivu. Vztahy mezi Jemenem a státy Rady pro spolupráci v Zálivu jsou zkoumány prostřednictvím šesti vymezených procesů sekuritizace, které jsou s chudobou státu spojeny. Práce se zaměřuje na problematiku rozvojové pomoci a také na téma terorismu jako projevu chudoby. Teoretický rámec práce představuje pojetí bezpečnosti Kodaňské školy a koncepce lidských potřeb Amartyi Sena.cs
dc.format122. s. (187 410 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectchudobacs
dc.subjectJemencs
dc.subjectKodaňská školacs
dc.subjectPerský zálivcs
dc.subjectRada pro spolupráci v Zálivucs
dc.subjectrozvojová pomoccs
dc.subjectsekuritizacecs
dc.subjectSen Amartyacs
dc.subjectslabá státnostcs
dc.titleJemenská chudoba, téma ohrožující bezpečnost zemí Perského zálivucs
dc.title.alternativeYemen poverty, the security threat to the states of the Persian Gulfen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis concerns to poverty and state weakness of Yemen. These two phenomena are researched in context of regional security. The aim is to verify or disaprove whether Yemen as a poor and weak state presents a real threat to security of the Persian Gulf. Relations between Yemen and states of Gulf Cooperation Council are explained by six securitization process themes. The thesis focuses on development aid too and the issue of Al Qaeda and terrorism as a display of poverty. The theoretic frame is represented by Copenhagen School´s security approach and the conception of human capabilities by Amartya Sen.en
dc.subject.translatedsecurityen
dc.subject.translatedpovertyen
dc.subject.translatedYemenen
dc.subject.translatedCopenhagen schoolen
dc.subject.translatedPersian Gulfen
dc.subject.translatedGulf cooperation councilen
dc.subject.translateddevelopment aiden
dc.subject.translatedsecuritizationen
dc.subject.translatedSen Amartyaen
dc.subject.translatedstate weaknessen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2012 Karina Vychytilova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
vychytilova_ved_DPpol.docxPosudek vedoucího práce43,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vychytilova_op.docxPosudek oponenta práce43,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vychytilova.pdfPrůběh obhajoby práce237,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.