Název: Lawyers, Guns and Money (and Fear): Analýza byrokratického pole a reprodukce hrozeb v České republice
Další názvy: Lawyers, Guns and Money (and Fear): Bureaucratic field analysis and threat reproduction in Czech republic
Autoři: Paul, Jan
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4631
Klíčová slova: Pierre Bourdieu;zpravodajské služby;BIS;ÚZSI;sekuritizace;bezpečnostní pole
Klíčová slova v dalším jazyce: Pierre Bourdieu;intelligence services;BIS;ÚZSI;securitization;security field
Abstrakt: Proces tvorby toho, co bychom mohli nazvat zpravodajský systém, započal v České republice ještě před jejím samotným vznikem. První rysy nového uspořádání se začaly objevovat hned vzápětí po listopadových událostech v roce 1989. Tento systém, však nezačal růst na zelené louce, ale byl výsledek transformace bezpečnostních složek komunistického režimu.V této práci se tak snažím o zachycení právě těchto klíčových změn v rámci bezpečnostního pole.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis "Lawyers, Guns and Money (and Fear): Analýza byrokratického pole a reprodukce hrozeb v České republice" relates to one of the most crucial moments in our modern history - the transition from the Communist regime to democracy through an analysis of the transition of intelligence services as key actors in the field of security.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka final.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paul_ved.docxPosudek vedoucího práce45,08 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Paul opo mgr POL.docxPosudek oponenta práce43,44 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Paul.pdfPrůběh obhajoby práce165,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4631

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.