Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCabadová Waisová, Šárka
dc.contributor.authorPetrová, Ilona
dc.contributor.refereeLeichtová, Magdaléna
dc.date.accepted2012-06-07
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:03Z
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:03Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier46350
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4632
dc.description.abstractNevládní organizace od 90. let 20. století zažívají nebývalý rozkvět a stávají se nedílnou součástí mezinárodní politiky. Zvlášť podstatnou roli hrají v iniciaci a prosazování norem mezinárodního humanitárního práva. Svou činností a humanitární rétorikou jsou NGOs schopny měnit identitu států a tak i jejich chování. Tento vztah je demonstrován prostřednictvím pěti smluv: Ottawské konvence, Konvence z Osla, Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, Opčního protokolu o právech dítěte a Akčního programu OSN na omezení obchodu s ručními a lehkými palnými zbraněmi.cs
dc.format124 s. (262 834 znaků), 8 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnevládní organizacecs
dc.subjectchování státůcs
dc.subjectmezinárodní humanitární právocs
dc.subjectnášlapné minycs
dc.subjecttříštivá municecs
dc.subjectMezinárodní trestní soudcs
dc.subjectdětští vojácics
dc.subjectruční a lehké zbraněcs
dc.titleNevládní organizace a jejich role při agenda settingcs
dc.title.alternativeNGOs and Their Role in Agenda Settingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedNon-governmental organisations have been blooming since1990s and have become an integral part of international politics. Especially, they play a significant role in initiating and promoting norms of international humanitarian law. NGOs are able to change identity and behaviour of states thanks to their activities and humanitarian rhetoric. This relationship is demonstrated through five treaties: Ottawa Convention, Oslo Convention, Rome Statute of International Criminal Court, Optional protocol on the Involvement of Children in Armed Conflicts and UN Program of Action on the illicit trade in small arms and light weapons.en
dc.subject.translatednon-governmental organisationsen
dc.subject.translatedbehaviour of statesen
dc.subject.translatedinternational humanitarian lawen
dc.subject.translatedlandminesen
dc.subject.translatedcluster munitionen
dc.subject.translatedInternational Criminal Courten
dc.subject.translatedchild soldiersen
dc.subject.translatedsmall arms and light weaponsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Petrova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Petrova_ved.docxPosudek vedoucího práce42,7 kBMicrosoft Word XMLView/Open
petrova_opo.docxPosudek oponenta práce44,43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petrova.pdfPrůběh obhajoby práce205,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.