Title: Příjmové nerovnosti ve vybraných evropských zemích
Other Titles: Income inequalities in selected European countries
Authors: Kůsová, Martina
Advisor: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46419
Keywords: příjmové nerovnosti;giniho index;lorenzova křivka;příjmová mezera;anova
Keywords in different language: income inequalities;gini index;lorenz curve;pay gap;anova
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá měřením nerovností v příjmech. Nejprve jsou popsány metody měření příjmových nerovností: Giniho index a Lorenzova křivka, příjmová mezera a ANOVA. V další části je zpracováno a analyzováno přes 4 miliony dat z České republiky, Dánska, Finska, Německa, Norska, Slovenska a Švédska z let 2015 až 2019. Rozdělujeme je do skupin podle země, pohlaví, pracovní pozice a oborů zaměstnání. Zkoumáme nerovnosti v rámci těchto skupin i mezi nimi. V poslední části práce popisujeme, jak tyto faktory ovlivňují výši platu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on measuring income inequalities. First we describe measures of income inequality: Gini index, Lorenz curve, pay gap and ANOVA. In the next section we process and analyse over 4 million data from the Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Norway, Slovakia and Sweden from 2015 to 2019. We divide them into groups by country, gender, working position, and field of employment. We explore inequalities within these groups and among them. In the last section we describe the effect of these factors on salary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martina_Kusova_2020_21.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
PO_Kusova.pdfPosudek oponenta práce824,21 kBAdobe PDFView/Open
PV_Kusova.pdfPosudek vedoucího práce351,42 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Kusova.pdfPrůběh obhajoby práce207,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.