Title: Lineární a nelineární oscilátory
Other Titles: Linear and Nonlinear Oscillators
Authors: Sobota, Ondřej
Advisor: Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kotrla Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46424
Keywords: lineární oscilátor;nelineární oscilátor;duffingova rovnice;metoda homotopické analýzy;skákající nelinearita
Keywords in different language: linear oscillator;nonlinear oscillator;duffing equation;homotopy analysis method;the jumping nonlinearity
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na studium lineárních i nelineárních oscilátorů a zejména na situaci, kdy dochází k tzv. rezonanci. Nejprve detailně rozebereme chování lineárního oscilátoru. Poté se zaměříme na řešení Duffingovy rovnice pomocí metody homotopické analýzy a na závěr provedeme numerické experimenty ve snaze objasnit, co způsobuje nárůst amplitudy řešení úlohy se skákající nelinearitou. Část výsledků je odvozena analyticky a část je založena na numerických experimentech.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the study of linear and nonlinear oscillators and especially on the situation where the so-called resonance occurs. First, we analyze in detail the behavior of a linear oscillator. Then we focus on the solution of the Duffing equation using the homotopy analysis method and finally we perform numerical experiments in an attempt to clarify what causes the increase in the amplitude of the solution of the problem with jumping nonlinearity. Some of the results are derived analytically and some are based on numerical experiments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SOBOTA.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFView/Open
PV_Sobota.pdfPosudek vedoucího práce503,28 kBAdobe PDFView/Open
PO_Sobota.pdfPosudek oponenta práce724,61 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Sobota.pdfPrůběh obhajoby práce155,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.