Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHolubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSobota, Ondřej
dc.contributor.refereeKotrla Lukáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-21
dc.date.accessioned2021-12-17T11:41:50Z-
dc.date.available2020-10-1
dc.date.available2021-12-17T11:41:50Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-25
dc.identifier86605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46424-
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na studium lineárních i nelineárních oscilátorů a zejména na situaci, kdy dochází k tzv. rezonanci. Nejprve detailně rozebereme chování lineárního oscilátoru. Poté se zaměříme na řešení Duffingovy rovnice pomocí metody homotopické analýzy a na závěr provedeme numerické experimenty ve snaze objasnit, co způsobuje nárůst amplitudy řešení úlohy se skákající nelinearitou. Část výsledků je odvozena analyticky a část je založena na numerických experimentech.cs
dc.format70 s
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectlineární oscilátorcs
dc.subjectnelineární oscilátorcs
dc.subjectduffingova rovnicecs
dc.subjectmetoda homotopické analýzycs
dc.subjectskákající nelinearitacs
dc.titleLineární a nelineární oscilátorycs
dc.title.alternativeLinear and Nonlinear Oscillatorsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programMatematika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the study of linear and nonlinear oscillators and especially on the situation where the so-called resonance occurs. First, we analyze in detail the behavior of a linear oscillator. Then we focus on the solution of the Duffing equation using the homotopy analysis method and finally we perform numerical experiments in an attempt to clarify what causes the increase in the amplitude of the solution of the problem with jumping nonlinearity. Some of the results are derived analytically and some are based on numerical experiments.en
dc.subject.translatedlinear oscillatoren
dc.subject.translatednonlinear oscillatoren
dc.subject.translatedduffing equationen
dc.subject.translatedhomotopy analysis methoden
dc.subject.translatedthe jumping nonlinearityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SOBOTA.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFView/Open
PV_Sobota.pdfPosudek vedoucího práce503,28 kBAdobe PDFView/Open
PO_Sobota.pdfPosudek oponenta práce724,61 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Sobota.pdfPrůběh obhajoby práce155,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.