Název: Konstrukční návrh držáku turbodmychadla osobního automobilu
Další názvy: The engineering design of supercharger holder for passenger vehicle
Autoři: Hubálek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Němec, Ladislav
Oponent: Bačák, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4693
Klíčová slova: turbodmychadlo;konstrukce držáku;přeplňování motoru;analýza držáku;MKP;CAD
Klíčová slova v dalším jazyce: turbocharger;construction of holder;engine supercharging;analysis of holder;FEM;CAD
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem držáku turbodmycha-dla od firmy MBtech Bohemia s.r.o. Výběr vhodné varianty konstrukce držáku je realizován pomocí systému EDS. Optimální konstrukce držáku je společně s celou sestavou turbodmychadla podrobena teplotní a modál-ní analýze. Dále je přiložen výrobní výkres navržené varianty držáku.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with the mechanical design of turbocharger holder for MBtech Bohemia company. The selection of suitable variant is implemented using EDS system. Thermal and modal analysis is made on the holder optimal design together with complete turbocharger. The production drawing of chosen variant of holder is enclosed.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jan Hubalek - 2012.pdfPlný text práce14,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Hubalek.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Hubalek.pdfPosudek oponenta práce998,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hubalek.pdfPrůběh obhajoby práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4693

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.