Title: Pájení pouzder BGA
Other Titles: Soldering of BGA packages
Authors: Kubec, Martin
Advisor: Rendl, Karel
Referee: Wirth, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4738
Keywords: Pouzdro;BGA;pájení pouzder;připojení čipu;kontrola pájení;mikrodrátky;flip chip;TAB technologie;kontrolní metody
Keywords in different language: Package;BGA;soldering packages;chip connection;soldering test;wire bonding;flip chip;TAB technology;control methods
Abstract: Bakalářská práce ?Pájení pouzder BGA? je rešerší zaměřenou na pouzdra BGA, obsahuje výčet hlavních druhů těchto pouzder, jejich vlastností a použití. Dále jsou uvedeny metody připojování čipů k pouzdru, pouzdra k deskám plošných spojů a testování správného připájení.
Abstract in different language: This bachelor thesis presented ?Soldering of BGA packages? and it is focused on BGA packages and contains list of the main kinds of packages and its attributes and applications. Further, in this thesis are mentioned connecting chips to a package, connecting package to the printed circuit board and testing of the properly soldering.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Martin Kubec.pdfPlný text práce741,44 kBAdobe PDFView/Open
047428_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,14 kBAdobe PDFView/Open
047428_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,44 kBAdobe PDFView/Open
047428_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce158,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.