Title: Fenomenologie náboženství - posvátná místa - Starý Plzenec
Other Titles: Phenomenology of religions - holy places - Starý Plzenec
Authors: Stahlová, Iveta
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4776
Keywords: fenomenologie náboženství;náboženské jevy;posvátná místa;Starý Plzenec
Keywords in different language: phenomenology of religion;religious phenomena;holy places;Starý Plzenec
Abstract: Cílem práce bylo shromáždění informací o vzniku a vývoji fenoménu posvátných míst v lokalitě Starý Bzenec a jejich následné porovnání. Posvátná místa byla několikrát navštívena a vyfocena. Bylo získáno velké množství informací z různých zdrojů. V práci je popsáno osm posvátných míst ve Starém Plzenci a 3 místa v okolí Plzence. Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol, které obsahují obecnou charakteristiku fenomenologie náboženství a posvátných míst. Další kapitoly popisují Starý Plzenec a jeho zachovaná a nezachovaná posvátný místa, posvátná místa v okolí Plzence a poslední část je věnována pouti a poutní tradici v Čechách
Abstract in different language: The title of thesis is Phenomenology of religion - holy places of Starý Plzenec. The aim was to gather information about the origin and evolution of the phenomenon of holy places in the area of Starý Plzenec and their follow-up comparison. The holy places were visited several times and taken photographs. A large amount of information was obtained from different sources. In the work there were described eight holy places in Starý Plzenec and three places in the vicinity of Plzenec. The bachelor thesis is divided into several chapters which contain a general characteristic of the phenomenology of religion and the sacred places. Other chapters describe Starý Plzenec and preserved and unpreserved holy places, the holy places around Plzenec and the last section is devoted to the pilgrimage and the pilgrimage tradition in Bohemia
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace -Iveta Stahlova.pdfPlný text práce973,5 kBAdobe PDFView/Open
Stahlova Iveta_Demjancukova Dagmar.docxPosudek vedoucího práce49,38 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Stahlova Iveta_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordView/Open
Stahlova_Iveta.pdfPrůběh obhajoby práce495,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.