Název: Fenomenologie náboženství - posvátná místa - Starý Plzenec
Další názvy: Phenomenology of religions - holy places - Starý Plzenec
Autoři: Stahlová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4776
Klíčová slova: fenomenologie náboženství;náboženské jevy;posvátná místa;Starý Plzenec
Klíčová slova v dalším jazyce: phenomenology of religion;religious phenomena;holy places;Starý Plzenec
Abstrakt: Cílem práce bylo shromáždění informací o vzniku a vývoji fenoménu posvátných míst v lokalitě Starý Bzenec a jejich následné porovnání. Posvátná místa byla několikrát navštívena a vyfocena. Bylo získáno velké množství informací z různých zdrojů. V práci je popsáno osm posvátných míst ve Starém Plzenci a 3 místa v okolí Plzence. Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol, které obsahují obecnou charakteristiku fenomenologie náboženství a posvátných míst. Další kapitoly popisují Starý Plzenec a jeho zachovaná a nezachovaná posvátný místa, posvátná místa v okolí Plzence a poslední část je věnována pouti a poutní tradici v Čechách
Abstrakt v dalším jazyce: The title of thesis is Phenomenology of religion - holy places of Starý Plzenec. The aim was to gather information about the origin and evolution of the phenomenon of holy places in the area of Starý Plzenec and their follow-up comparison. The holy places were visited several times and taken photographs. A large amount of information was obtained from different sources. In the work there were described eight holy places in Starý Plzenec and three places in the vicinity of Plzenec. The bachelor thesis is divided into several chapters which contain a general characteristic of the phenomenology of religion and the sacred places. Other chapters describe Starý Plzenec and preserved and unpreserved holy places, the holy places around Plzenec and the last section is devoted to the pilgrimage and the pilgrimage tradition in Bohemia
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace -Iveta Stahlova.pdfPlný text práce973,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stahlova Iveta_Demjancukova Dagmar.docxPosudek vedoucího práce49,38 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Stahlova Iveta_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Stahlova_Iveta.pdfPrůběh obhajoby práce495,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4776

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.