Název: Renesanční filosofie člověka a alžbětinské drama: reflexe vzájemných inspiračních vazeb
Další názvy: Renaissance Philosophy and Elizabethan Drama: Consideration of Mutual Inspiratory Relations
Autoři: Košíková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová, Martina
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4812
Klíčová slova: William Shakespeare;Michel de Montaigne;Erasmus Rotterdamský;Christopher Marlowe;Niccolo Machiavelli;renesance;renesanční filosofie;alžbětinské drama;alžbětinská doba;Hamlet;Eseje;Chvála Bláznivosti;Maltský žid;Vladař
Klíčová slova v dalším jazyce: William Shakespeare;Michel de Montaigne;Erasmus of Rotterdam;Christopher Marlowe;Niccolo Machiavelli;renaissance;renaissance philosophy;elizabethan drama;elizabethan era;Hamlet;Essays;The Price of Folly;The Jew of Malta;The Prince
Abstrakt: Záměrem této bakalářské práce je hledání paralel mezi dvěma anglickými dramatiky a třemi renesančními filosofy. Komparace probíhá mezi Machiavelliho Vladařem a Marlowovým Maltským židem; a Shakespearovým Hamletem a Chválou bláznivosti Erasma Rotterdamského a Montaignovými Esejemi, aby zjistila, zda-li můžeme najít nějaké vzájemné vazby.
Abstrakt v dalším jazyce: The intention of this bachelor thesis is to search for analogies between two English playwrights and three Renaisance philosophers. Particularly it compares Machiavelli's The Prince and Marlowe's The Jew of Malta, and Shakespeare's The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark and Erasmus Roterodamu's The Praise of Folly and Montaigne's Essays to investigate whether we can find any mutual relations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kosikova - Renesancni_filosofie_cloveka_a_alzbetinske_drama.pdfPlný text práce752,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosikova Andrea_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce70,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kosikova Andrea_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kosikova_Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce370,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4812

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.