Title: Renesanční filosofie člověka a alžbětinské drama: reflexe vzájemných inspiračních vazeb
Other Titles: Renaissance Philosophy and Elizabethan Drama: Consideration of Mutual Inspiratory Relations
Authors: Košíková, Andrea
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4812
Keywords: William Shakespeare;Michel de Montaigne;Erasmus Rotterdamský;Christopher Marlowe;Niccolo Machiavelli;renesance;renesanční filosofie;alžbětinské drama;alžbětinská doba;Hamlet;Eseje;Chvála Bláznivosti;Maltský žid;Vladař
Keywords in different language: William Shakespeare;Michel de Montaigne;Erasmus of Rotterdam;Christopher Marlowe;Niccolo Machiavelli;renaissance;renaissance philosophy;elizabethan drama;elizabethan era;Hamlet;Essays;The Price of Folly;The Jew of Malta;The Prince
Abstract: Záměrem této bakalářské práce je hledání paralel mezi dvěma anglickými dramatiky a třemi renesančními filosofy. Komparace probíhá mezi Machiavelliho Vladařem a Marlowovým Maltským židem; a Shakespearovým Hamletem a Chválou bláznivosti Erasma Rotterdamského a Montaignovými Esejemi, aby zjistila, zda-li můžeme najít nějaké vzájemné vazby.
Abstract in different language: The intention of this bachelor thesis is to search for analogies between two English playwrights and three Renaisance philosophers. Particularly it compares Machiavelli's The Prince and Marlowe's The Jew of Malta, and Shakespeare's The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark and Erasmus Roterodamu's The Praise of Folly and Montaigne's Essays to investigate whether we can find any mutual relations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosikova - Renesancni_filosofie_cloveka_a_alzbetinske_drama.pdfPlný text práce752,67 kBAdobe PDFView/Open
Kosikova Andrea_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce70,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kosikova Andrea_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce59,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kosikova_Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce370,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.