Title: Etika v díle Augustina Aurelia
Other Titles: Ethics in works of Aurelius Augustinus
Authors: Bělohlávek, Jaroslav
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Špelda, Daniel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4813
Keywords: etika;patristika;manicheismus;pelagianismus;donatismus;milost;spása;hřích;zlo;blaženost;láska;uti a frui;exegeze Bible
Keywords in different language: ethics;patristics;manichaeism;pelagianism;donatism;grace;salvation;sin;evil;beatitude;love;uti and frui;exegesis of Bible
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o etice v díle Augustina Aurelia. Pozornost je věnována problému milosti, zla, hříchu, blaženosti, lásky nebo exegeze Bible v Augustinově díle. Práce je částečně zaměřena i na Augustinova díla Vyznání a O obci Boží a Augustinovy spory s donatisty.
Abstract in different language: This bachelor work deals with ethics in works of Aurelius Augustinus. The attention is paid to problem of grace, evil, sin, beatitude, love or exegesis of Bible in Augustine?s works. The work is partly focused on Augustine?s works Confessiones and Of the City of God and on Augustine?s disputes with Donatist.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belohlavek_BP.pdfPlný text práce384,8 kBAdobe PDFView/Open
Belohlavek Jaroslav_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Belohlavek Jaroslav_Spelda Daniel.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Belohlavek_Jaroslav.pdfPrůběh obhajoby práce477,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.