Název: Etika v díle Augustina Aurelia
Další názvy: Ethics in works of Aurelius Augustinus
Autoři: Bělohlávek, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Špelda, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4813
Klíčová slova: etika;patristika;manicheismus;pelagianismus;donatismus;milost;spása;hřích;zlo;blaženost;láska;uti a frui;exegeze Bible
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics;patristics;manichaeism;pelagianism;donatism;grace;salvation;sin;evil;beatitude;love;uti and frui;exegesis of Bible
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o etice v díle Augustina Aurelia. Pozornost je věnována problému milosti, zla, hříchu, blaženosti, lásky nebo exegeze Bible v Augustinově díle. Práce je částečně zaměřena i na Augustinova díla Vyznání a O obci Boží a Augustinovy spory s donatisty.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with ethics in works of Aurelius Augustinus. The attention is paid to problem of grace, evil, sin, beatitude, love or exegesis of Bible in Augustine?s works. The work is partly focused on Augustine?s works Confessiones and Of the City of God and on Augustine?s disputes with Donatist.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Belohlavek_BP.pdfPlný text práce384,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belohlavek Jaroslav_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Belohlavek Jaroslav_Spelda Daniel.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Belohlavek_Jaroslav.pdfPrůběh obhajoby práce477,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4813

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.