Title: Snahy o reformu věd v novověké filozofii: F. Bacon vs. R. Descartes
Other Titles: Efforts to Reform of the Sciences in Modern Philosophy: F. Bacon vs. R. Descartes
Authors: Jindřich, Václav
Advisor: Černá, Jana
Referee: Polák, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4817
Keywords: reforma věd;novověká filozofie;nová metodologie ve vědě;kooperace ve vědě;Královská společnost;odmítnutí intelektuální tradice
Keywords in different language: reform of Sciences;modern philosophy;new methodology in science;co-operation in science;Royal Society;rejection of an intellectual tradition
Abstract: Bakalářská práce "Snahy o reformu věd v novověké filozofii: F. Bacon vs. R. Descartes" se zabývá analýzou a komparací myšlenek těchto dvou autorů ohledně vybudování nové koncepce vědy. V práci bude věnována pozornost charakteristickým rysům renesanční a raně novověké filozofie, problematice odmítnutí intelektuální tradice a zavedení nové metodologie ve vědě. Závěr práce pak bude věnován analýze problematiky vědecké kooperace a vzniku Royal Society.
Abstract in different language: This work "Efforts to Reform of the Sciences in Modern Philosophy: F. Bacon vs. R. Descartes" deals with analysis and comparison of thoughts of these two authors as to building a new conception of science. In work is devoted attention to characteristic features of Renaissance and modern philosophy, to problems of rejection of intellectual tradition and introduction a new methodology in science. The end of the work is devoted to analysis of problems of scientific co-operation and formation of the Royal Society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jindrich_bakalarska_prace_2012.pdfPlný text práce471,03 kBAdobe PDFView/Open
Jindrich Vaclav_Cerna Jana.docxPosudek vedoucího práce93,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jindrich Vaclav_Polak Michal.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordView/Open
Jindrich_Vaclav.pdfPrůběh obhajoby práce409,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.