Název: Snahy o reformu věd v novověké filozofii: F. Bacon vs. R. Descartes
Další názvy: Efforts to Reform of the Sciences in Modern Philosophy: F. Bacon vs. R. Descartes
Autoři: Jindřich, Václav
Vedoucí práce/školitel: Černá, Jana
Oponent: Polák, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4817
Klíčová slova: reforma věd;novověká filozofie;nová metodologie ve vědě;kooperace ve vědě;Královská společnost;odmítnutí intelektuální tradice
Klíčová slova v dalším jazyce: reform of Sciences;modern philosophy;new methodology in science;co-operation in science;Royal Society;rejection of an intellectual tradition
Abstrakt: Bakalářská práce "Snahy o reformu věd v novověké filozofii: F. Bacon vs. R. Descartes" se zabývá analýzou a komparací myšlenek těchto dvou autorů ohledně vybudování nové koncepce vědy. V práci bude věnována pozornost charakteristickým rysům renesanční a raně novověké filozofie, problematice odmítnutí intelektuální tradice a zavedení nové metodologie ve vědě. Závěr práce pak bude věnován analýze problematiky vědecké kooperace a vzniku Royal Society.
Abstrakt v dalším jazyce: This work "Efforts to Reform of the Sciences in Modern Philosophy: F. Bacon vs. R. Descartes" deals with analysis and comparison of thoughts of these two authors as to building a new conception of science. In work is devoted attention to characteristic features of Renaissance and modern philosophy, to problems of rejection of intellectual tradition and introduction a new methodology in science. The end of the work is devoted to analysis of problems of scientific co-operation and formation of the Royal Society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jindrich_bakalarska_prace_2012.pdfPlný text práce471,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindrich Vaclav_Cerna Jana.docxPosudek vedoucího práce93,07 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jindrich Vaclav_Polak Michal.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Jindrich_Vaclav.pdfPrůběh obhajoby práce409,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4817

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.