Název: Veřejná knihovna jako místo veřejného setkávání (knihovny a volný čas, knihovny pro rodiny, aktivity občanů aj.)
Další názvy: The public library as a place of public meeting
Autoři: Krausová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Šlesingerová, Helena
Oponent: Faitová, Miloslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4835
Klíčová slova: veřejné knihovny;komunitní centra;funkce knihoven;činnost knihoven;volný čas
Klíčová slova v dalším jazyce: public libraries;community centres;functions of libraries;activities of libraries;leisure
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na knihovnu jako na místo veřejného setkávání. Uvádí přehled doplňkových a volnočasových aktivit současných veřejných knihoven, s přihlédnutím k historickým počátkům těchto institucí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work focuses on the library as a place of public meeting. It provides an overview of complementary and leisure activities of contemporary public libraries, taking into account the historical origins of these institutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - PK .pdfPlný text práce466,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova Petra_Slesingerova Helena.rtfPosudek vedoucího práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Krausova Petra_Faitova Miloslava.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Krausova_Petra.pdfPrůběh obhajoby práce437,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4835

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.