Název: Oheň u Hérakleita z Efesu
Další názvy: Fire in Heraclitus of Ephesus
Autoři: Turečková, Miloslava
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4894
Klíčová slova: Hérakleitos;logos;fysis;nús;epos;mýtus
Klíčová slova v dalším jazyce: Heraclitus;logos;nús;fysis;epic;myth
Abstrakt: Má práce zaměřená na zkoumání ohně u Hérakleita z Efesu si kladla za cíl prozkoumat, jak jeho nauka o ohni souvisí s jeho dalšími teoriemi a pojmy, zvláště s logem, fysis a nús, proč zrovna oheň stojí v centru Hérakleitovy nauky a jak souvisí s naukami ostatních filozofů té doby.
Abstrakt v dalším jazyce: My work focused on investigating of fire by Heraclitus from Ephesus set a task to examine how is his doctrine about fire connected with other theories and notions, especially with logos, fysis and nús, and why is exactly fire situated in the centre of Heraclitus? doctrine and how is it connected with doctrine of other philosophers of that period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ohen Herakleita z Efesu.pdfPlný text práce260,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turerckova Miloslava3_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Tureckova Miloslava3_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Tureckova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce7,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4894

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.