Title: Kombinovaný pohon kovacího lisu
Other Titles: Combined drive of the forging press
Authors: Bečvář, Adam
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Toman Petr, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49050
Keywords: lis;setrvacník;spojka;brzda;motor
Keywords in different language: press;flywheel;clutch;brake;engine
Abstract: Cílem práce je navrhnout kombinovaný pohon pro kovací lis o síle 25 MN. Kombinace spocívá v rozšírení stávajícího setrvacníkového pohonu o prímý, prímo nasazený na výstredníkovou hrídel. Soucástí návrhu je provedení úpravy stávající spojky a brzdy. Práce se zabývá výpoctem potrebných parametru prímého pohonu tak, aby byla zajištena požadovaná funkce rozbehu a brzdení výstredníkové hrídele behem pracovního cyklu stroje. Další cást práce je orientovaná na pripojení prímého pohonu na stroj a rešení brzdového systému pro pojištení beranu stroje proti samovolnému uvolnení z horní úvrati.
Abstract in different language: The aim of the work is to design a combined drive for a forging press with a force of 25 MN. The combination consists in extending the existing flywheel drive by a straight one, mounted directly on the eccentric shaft. Part of the design is to modify the existing clutch and brake. The thesis deals with the calculation of the necessary parameters of the direct drive so as to ensure the required function of starting and braking the eccentric shaft during the working cycle of the machine. The next part of the work is focused on the connection of the direct drive to the machine and the solution of the brake system for securing the machine ram against spontaneous release from the top dead center.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Becvar_DP.pdfPlný text práce13,43 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,96 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace_kks-Becvar.pdfPosudek oponenta práce128,52 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.