Title: Kalibrace kamery dle známého předmětu pro úlohu měření trajektorií během chirurgických operačních výkonů
Other Titles: Camera calibration according to a known object for the task of trajectory measurement during surgical operations
Authors: Moravec, Jiří
Advisor: Jiřík Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Krňoul Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49099
Keywords: neuronové sítě;konvoluční neuronové sítě;detectron;kalibrace;kamera;operace;mask r-cnn;měření;umělá inteligence;počítačové vidění;výuka;zoom;coco;metacentrum
Keywords in different language: neural networks;convolutional neural networks;detectron;calibration;camera;operation;mask r-cnn;measurement;artificial intelligence;computer vision;teaching;zoom;coco;metacentrum
Abstract: Tato práce se zabývá novými metodami kalibrace kamery dle známého předmětu pro úlohu měření trajektorií během chirurgických operačních výkonů. Za tímto účelem byly využity konvoluční neuronové sítě, hlavně konvoluční neuronová síť Mask R-CNN, i konvenční metoda počítačového vidění, kterou byla Houghova transformace. Byly navrženy nové metody, jejichž cílem bylo zpřesnit dosud používané řešení, které nebylo spolehlivé. V závěru práce byly nové metody porovnány mezi sebou i se stávajícími metodami s uspokojujícími výsledky.
Abstract in different language: This work deals with new methods of camera calibration according to the known subject for the task of trajectory measurement during surgical operations. For this purpose, convolutional neural networks, mainly the convolutional neural network Mask R-CNN, and the conventional method of computer vision, which was the Hough transform, were used. New methods were proposed to refine the solution used so far, which was not reliable. At the end of the work, the new methods were compared with each other and with existing methods with satisfactory results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MORAVEC.pdfPlný text práce38,48 MBAdobe PDFView/Open
Moravec_V.pdfPosudek vedoucího práce411,1 kBAdobe PDFView/Open
Moravec_O.pdfPosudek oponenta práce802,57 kBAdobe PDFView/Open
Moravec_P.pdfPrůběh obhajoby práce224,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.