Title: Zlepšení logistiky ve výrobním podniku
Other Titles: Improve logistics in a manufacturing company
Authors: Panská, Denisa
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Zoubek Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49151
Keywords: logistika;logistické procesy;zásobování;zásoby;milkrun;úzká místa;skladování;logistické technologie
Keywords in different language: logistics;logistics processes;supply;inventory;milkrun;bottlenecks;storage;logistics technologies;material flow
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou a zlepšením logistiky ve vybraném podniku pomocí metody milkrun. Cílem je zanalyzovat současný stav zásobování z hlediska pravidel a principů, které se zde uplatňují v rámci pracovních postupů. Součástí je také identifikace úzkých míst, která jsou blíže charakterizována a následně jsou pro ně navržena nápravná opatření, která zlepší celkový chod milkrunových procesů.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis and improvement of logistics in a selected company using the milkrun method. The aim is to analyse the current state of the supply in terms of the rules and principles applied in the workflows. This includes the identification of bottlenecks, which are characterised in more detail, and then corrective measures are proposed for them to improve the overall operation of the milkrun processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PANSKA.pdfPlný text práce6,29 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,88 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,5 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.