Title: Řízení reklamací výrobků ve vybraném strojírenském podniku
Other Titles: Management of product reclamation in a selected engineering company
Authors: Mertová, Andrea
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Tomášková Tetjana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49155
Keywords: řízení vztahů se zákazníky;ishikawa diagram;reklamace;systém řízení kvality
Keywords in different language: customer relationship management;ishikawa diagram;reclamation;quality management system
Abstract: Diplomová práce se zabývá řízením reklamací výrobků ve společnosti Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. Pomocí Ishikawa diagramu byly stanoveny možné příčiny reklamací a následně navrhnuty nápravná opatření pro uznané reklamace.
Abstract in different language: The thesis deals with the management of product reclamation in the company Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. Using the Ishikawa diagram, possible causes of the reclamations were determined and subsequently corrective measures for the recognized reclamations were proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mertova.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,17 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,02 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.