Title: Možnosti pohybových aktivit v kojeneckém věku
Other Titles: Possibilities of physical activities during infancy
Authors: Hegenbartová, Veronika
Advisor: Obytová Petra, Mgr.
Referee: Stašková Šárka, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49181
Keywords: pohybové aktivity;kojenec;psychomotorický vývoj;hydrokinezioterapie;kinezioterapie
Keywords in different language: physical activities;infant;psychomotor development;hydrokinesiotherapy;kinesiotherapy
Abstract: Bakalářská práce zahrnuje souhrn poznatků o psychomotorickém vývoji dítěte a o pohybových aktivitách dostupných pro rodiče s dětmi v kojeneckém věku. Teoretická část se zabývá jednotlivými fázemi psychomotorického vývoje do jednoho roku a faktory, které mohou vývoj dítěte poznamenat. Dále jsou zmíněné možné metody rehabilitace u dětí s různě závažnou poruchou průběhu psychomotorického vývoje. Popisuje také možnosti cvičení s kojencem v různých fázích psychomotorického vývoje. Nakonec se v teoretické části zabývá aspekty a průběhem hydroterapie u dětí v kojeneckém věku. Praktická část popisuje průběh jednotlivých lekcí a zahrnuje zpracování dat dotazníku, který vyplnilo 70 respondentů. Výsledky šetření potvrzují všechny mé hypotézy. Pohybové aktivity pro kojence, které jsou u nás dostupné, poskytují dítěti prostor pro zdravý pohyb.
Abstract in different language: This bachelor's thesis covers a summary of findings about psychomotor development of a child and physical activities available to parents with infants. The theoretical part of this thesis deals with individual stages of psychomotor development during the first year of a child's life and factors, which can negatively affect it. Possible rehabilitation methods for children with various degrees of disorders of psychomotor development are also mentioned. Moreover, this thesis describes possible exercises for infants in different stages of psychomotor development. The conclusion of the theoretical part discusses aspects and process of hydrotherapy for infants. Detailed descriptions of individual lessons are included in the practical part, as well as a data elaboration of a questionnaire completed by 70 participants. Results of the survey confirm all of my hypotheses. Physical activities available in our country are sufficient for a healthy development of infants' locomotor system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hegenbartova_Veronika_FYT_BP.pdfPlný text práce758,29 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEKHegenbartova.pdfPosudek vedoucího práce306,83 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK _ Hegenbartova.pdfPosudek oponenta práce319,01 kBAdobe PDFView/Open
Hegenbartova.pdfPrůběh obhajoby práce360,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.