Title: Využití virtuální reality pro BOZP
Other Titles: Use of virtual reality for health and safety
Authors: Kunca, Martin
Advisor: Bednář Miroslav, Ing.
Referee: Krákora David, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49205
Keywords: virtuální realita;vr;oculus quest 2;hmd;unity 3d;hand tracking;bozp;výškové práce
Keywords in different language: virtual reality;vr;hmd;unity 3d;hand tracking;osh;aerial work
Abstract: Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro školení bezpečnosti práce ve výškách. Aplikace bude tvořena pro brýle pro virtuální realitu Oculus Quest 2. Aplikace bude pouze doplňkem školení BOZP, školení samo sobě nemůže být nahrazeno pouhou aplikací. V aplikaci zazní důležité bezpečnostní informace, které je nutné pracovníkovi sdělit a následně budou ještě sděleny nejčastější chyby, kterých by se měl vyvarovat.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis is to create an application for occupational safety for aerial work. Application will be developer for Oculus Quest 2 headset. This application will be only accessory for OSH training, this training cannot be replaced by an application. There will be heard important safety information that has to be told to worker with most common mistakes that he should avoid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kunca.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,13 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,89 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.