Název: Právní úprava institutu konta pracovní doby
Další názvy: Legislation Institute working time accounts
Autoři: Novák, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kolaříková, Dana
Oponent: Hromada, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4980
Klíčová slova: pracovní právo;pracovní doba;konto pracovní doby;délka pracovní doby;rozvržení pracovní doby;pracovní pohotovost;práce přesčas;noční práce;překážky v práci;pracovní pohotovost;náhradní volno
Klíčová slova v dalším jazyce: labour law;working hours account;rest time;overtime work;length of working hours;division of working hours
Abstrakt: Tato práce si kladla za cíl popsat a zařadit jednotlivé prvky pracovněprávních vztahů se zaměřením na instituci konta pracovní doby. Trh práce je v současné době zasažen jednak hospodářskou krizí, která ovlivňuje přímo úměrně množství práce vzhledem k množství zaměstnanců, jednak třeba i vyšším zájmem o částečné či pružné úvazky např. matek na mateřské dovolené či těch, které vychovávají malé dítě. Institut konta pracovní doby je jedním z prvních institucí, které nabízí řešení těchto problémů, které mají dopad na širokou veřejnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with description and enlistment of single elements forming the labour- management relations focusing the institution called ?working hours account?. The contemporary labour market is affected by the economic crisis which has a direct influence on an amount of work in regard of the amount of the workers, partly maybe by a higher interest in part time or flexible load e.g. edgewise mothers on a maternity leave or those who are raising a little child. The institution of the working hours account is one of the institutions which offer a solution of this problem affecting the general public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jan Novak.pdfPlný text práce438,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak-1.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak-2.pdfPosudek oponenta práce792,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak Jan.pdfPrůběh obhajoby práce293,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4980

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.