Title: Právní úprava institutu konta pracovní doby
Other Titles: Legislation Institute working time accounts
Authors: Novák, Jan
Advisor: Kolaříková, Dana
Referee: Hromada, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4980
Keywords: pracovní právo;pracovní doba;konto pracovní doby;délka pracovní doby;rozvržení pracovní doby;pracovní pohotovost;práce přesčas;noční práce;překážky v práci;pracovní pohotovost;náhradní volno
Keywords in different language: labour law;working hours account;rest time;overtime work;length of working hours;division of working hours
Abstract: Tato práce si kladla za cíl popsat a zařadit jednotlivé prvky pracovněprávních vztahů se zaměřením na instituci konta pracovní doby. Trh práce je v současné době zasažen jednak hospodářskou krizí, která ovlivňuje přímo úměrně množství práce vzhledem k množství zaměstnanců, jednak třeba i vyšším zájmem o částečné či pružné úvazky např. matek na mateřské dovolené či těch, které vychovávají malé dítě. Institut konta pracovní doby je jedním z prvních institucí, které nabízí řešení těchto problémů, které mají dopad na širokou veřejnost.
Abstract in different language: This work deals with description and enlistment of single elements forming the labour- management relations focusing the institution called ?working hours account?. The contemporary labour market is affected by the economic crisis which has a direct influence on an amount of work in regard of the amount of the workers, partly maybe by a higher interest in part time or flexible load e.g. edgewise mothers on a maternity leave or those who are raising a little child. The institution of the working hours account is one of the institutions which offer a solution of this problem affecting the general public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Novak.pdfPlný text práce438,17 kBAdobe PDFView/Open
Novak-1.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Novak-2.pdfPosudek oponenta práce792,93 kBAdobe PDFView/Open
Novak Jan.pdfPrůběh obhajoby práce293,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.