Název: Nezávislost soudní moci
Další názvy: Independence of judicial branch
Autoři: Marková, Taťána
Vedoucí práce/školitel: Tomeš, Milan
Oponent: Vostrá, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5024
Klíčová slova: dělba moci;institucionální nezávislost;judikatura ústavního soudu;personální nezávislost;právní stát;samospráva soudnictví;soudní moc;ústavní vývoj;vliv výkonné moci;záruky nezávislé soudní moci
Klíčová slova v dalším jazyce: separation of powers;institutional independence;judicature of constitutional court;personal independence;state governed by law;judicial autonomy;judicial branch;constitutional development;influence of executive branch;guarantees of judicial branch
Abstrakt: Práce je rozdělena do pěti hlavních částí, které mají za cíl popsat nepostradatelnost principu nezávislé soudní moci v právním státě. První část práce si klade za cíl objasnit z právně filozofického hlediska vývoj teorie dělby moci.Dále tato část práce obsahuje obecné objasnění hlavních pojmů. Druhá kapitola je zaměřena na historický vývoj ústavních norem na našem území. Jsou zde popsána jednotlivá vývojová stádia úpravy soudní moci a její nezávislosti. Hlavní část práce se zaměřuje na současnou normativní úpravu nezávislé soudní moci. Tato část práce si klade za cíl objasnit institucionální a personální hledisko nezávislé soudní moci. Dále se věnuje jednotlivým normativním zárukám, jež ve výsledku garantují nezávislou soudní moc.Čtvrtá část je věnována srovnání právní úpravy soudní samosprávy ve vybraných členských zemí Evropské unie. Poslední část práce navazuje na tematiku soudní samosprávy, tentokrát ale na území České republiky. Druhá podkapitola poslední části práce je věnována hmotnému zabezpečení soudní moci, jednak z personálního, tak z institucionálního pohledu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is demonstrating the indispensability of the judcial independence. First part is focusing on clasical theory of separation of powers.The second part is analysing the constitutional development in the Czech republic.Main part of the document is dedicated to the current framework of judicial independce. The fourth part contains comparation of framework with other member states of the European Union. In the last part author is focusing on current issuesof an application of the constitutional requirement of judiciary independence.The thesis summarizes the issues related to the independence of the judiciary branch from the philosophical point of view as from the historical, comparative and practical.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Tatana Markova 2012 .pdfPlný text práce696,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova TO.pdfPosudek vedoucího práce663,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova HO.pdfPosudek oponenta práce946,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova.pdfPrůběh obhajoby práce327,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5024

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.