Název: Propaganda v nedemokratických režimech (případová studie)
Další názvy: Internet censorship and propaganda in the People's Republic of China
Autoři: Beneš, Kamil
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5136
Klíčová slova: propaganda;cenzura;internet;Čína;Google;CCPPD
Klíčová slova v dalším jazyce: propaganda;censorship;internet;China;Google;CCPPD
Abstrakt: Práce je případovou studií praktik a mechanismů propagandy a cenzury na čínském internetu. Teoretická část práce se skládá z objasnění pojmů použitých v empirické části práce. Nejvíce prostoru je věnováno pojmu propaganda a jejich nástrojů a praktik. Stejně tak je podstatná část věnována metodě analýzy propagandy. Empirická část práce je pokusem o aplikaci stanovené metody. Klíčová část je věnována analýze institucí figurujících v čínském systému propagandy a hledání nástrojů aplikujících propagandu a cenzuru čínského internetu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is a case study of practices and mechanisms of propaganda and censorship on the Chinese Internet. The theoretical part consists of clasification of terms used in the empirical part. Most space is devoted to the concept of propaganda and the tools and practices. The empirical part is composed of two parts. The first one is devoted to the study of institutions figuring in the system of Chinese propaganda. The second part contains and analysis of control and propaganda instruments in the china´s internet environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Internetova propaganda a cenzura v Cinske lidove republice.pdfPlný text práce786,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes_BP_ved_ros.docxPosudek vedoucího práce40,21 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Benes_opo.docxPosudek oponenta práce31,5 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Benes.pdfPrůběh obhajoby práce232,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5136

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.