Title: Návrh asynchronního motoru nakrátko
Other Titles: Three-Phase Induction Machine Design
Authors: Štěpán, Jakub
Advisor: Jarolím, Pavel
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5286
Keywords: asynchronní motor;kotva nakrátko;elektromagnetický návrh;volba hlavních rozměrů;výpočet statoru;výpočet rotoru;výpočet magnetického obvodu;kružnicový diagram;schéma vinutí statoru
Keywords in different language: induction motor;squirrel-cage;electromagnetic design;calculate the rotor;calculate stator;calculate of magnetic circuit;diagram of stator winding;choice of main dimensions
Abstract: Téma bakalářské práce je elektromagnetický návrh asynchronního motoru s kotvou nakrátko s parametry: P = 20 kW, U = 3x400/230 V, ?s=1500 ot/min, m = 3, IP 23, f = 50 Hz.Dále nákres kružnicového diagramu, odvození momentové charakteristiky M(s)a schématický nákres vinutí statoru.
Abstract in different language: Theme of my work is decribing and constructing electict engine with these parametres: P = 20 kW, U = 3x400/230 V, ?s=1500 turns per second, m = 3, IP 23, f = 50 Hz. Next deal is draw circle diagram and diagram of the stator winding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
047143_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,34 kBAdobe PDFView/Open
047143_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,92 kBAdobe PDFView/Open
047143_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.