Název: Návrh asynchronního motoru nakrátko
Další názvy: Three-Phase Induction Machine Design
Autoři: Štěpán, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Jarolím, Pavel
Oponent: Skala, Bohumil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5286
Klíčová slova: asynchronní motor;kotva nakrátko;elektromagnetický návrh;volba hlavních rozměrů;výpočet statoru;výpočet rotoru;výpočet magnetického obvodu;kružnicový diagram;schéma vinutí statoru
Klíčová slova v dalším jazyce: induction motor;squirrel-cage;electromagnetic design;calculate the rotor;calculate stator;calculate of magnetic circuit;diagram of stator winding;choice of main dimensions
Abstrakt: Téma bakalářské práce je elektromagnetický návrh asynchronního motoru s kotvou nakrátko s parametry: P = 20 kW, U = 3x400/230 V, ?s=1500 ot/min, m = 3, IP 23, f = 50 Hz.Dále nákres kružnicového diagramu, odvození momentové charakteristiky M(s)a schématický nákres vinutí statoru.
Abstrakt v dalším jazyce: Theme of my work is decribing and constructing electict engine with these parametres: P = 20 kW, U = 3x400/230 V, ?s=1500 turns per second, m = 3, IP 23, f = 50 Hz. Next deal is draw circle diagram and diagram of the stator winding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047143_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047143_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047143_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5286

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.