Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSoukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMenclová, Kristýna
dc.contributor.refereeSvoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-16
dc.date.accessioned2023-08-02T10:42:59Z-
dc.date.available2022-6-10
dc.date.available2023-08-02T10:42:59Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-4-27
dc.identifier91780
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53255-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá záškoláctvím a jeho prevencí na základních školách v Plzni. Teoretická část práce se věnuje definování základních pojmů vztahujících se k problematice záškoláctví. Zároveň je v této části popsána teorie prevence záškoláctví a uvedena role výchovných poradců a školních metodiků prevence, jakožto hlavních aktérů při řešení prevence záškoláctví. Praktická část na základě dotazníkového šetření a rozhovorů identifikuje, jak jsou nastaveny procesy pro prevenci záškoláctví na základních školách v Plzni a jaké metody prevence záškoláctví jsou z pohledu jednotlivých výchovných poradců a školních metodiků prevence považovány za nejúčinnější, na základě jejich zkušeností z praxe.cs
dc.format62 s., IV
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzáškoláctvícs
dc.subjectdůvody záškoláctvícs
dc.subjectřešení záškoláctvícs
dc.subjectprevence záškoláctvícs
dc.titleMetody pro prevenci záškoláctví na základních školách v Plznics
dc.title.alternativeMethods for preventing truancy in primary schools in Pilsenen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpeciální pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with truancy and its prevention in primary schools in Pilsen. The theoretical part of the thesis is devoted to the definition of basic terms related to the issue of truancy. This part also describes the theory behind the prevention of truancy and the role of educational counselors and school prevention methodists as the main actors in preventing truancy. Based on a questionnaire and interviews, the empirical part identifies the processes for preventing truancy in primary schools in Pilsen. It explores, which methods of truancy prevention are found to be effective from the point of view of individual educational advisors and school prevention methodists, based on their practical experience.en
dc.subject.translatedtruancyen
dc.subject.translatedreasons for truancyen
dc.subject.translatedsolutions to truancyen
dc.subject.translatedprevention of truancyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kristyna Menclova_P20B0491P.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
BP_ved_Menclova_SP_cerven2023.pdfPosudek vedoucího práce150,93 kBAdobe PDFView/Open
Menclova OP.pdfPosudek oponenta práce195,21 kBAdobe PDFView/Open
Menclova O038.pdfPrůběh obhajoby práce309,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.