Title: Veřejný prostor
Other Titles: Public space
Authors: Dobrovolná, Simona
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53389
Keywords: veřejný prostor;veřejná prostranství;město nymburk;kvalita;spokojenost
Keywords in different language: public space;public places;city of nymburk;quality;satisfaction
Abstract: Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se prvotně zabývá objasněním pojmu veřejný prostor, načež se stěžejně věnuje jeho materiální podobě, kterou představují veřejná prostranství. V souvislosti s praktickou částí se samostatná část věnuje analýze veřejných prostranství města Nymburk. Praktická část se zaměřuje na průzkum spokojenosti obyvatel města Nymburk s kvalitou veřejných prostranství města a na identifikaci míst, která se podle jejich názoru nachází v nejméně kvalitním stavu.
Abstract in different language: This diploma thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals primarily with the clarification of the concept of public space, after which it focuses on its material form, which is represented by public places. In connection with the practical part, a separate part is devoted to the analysis of public places in the city of Nymburk. The practical part focuses on a research of the satisfaction of the residents of Nymburk with the quality of public places in the town and on the identification of places which, in their opinion, are in the least quality condition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace _ Verejny prostor.pdfPlný text práce10,81 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce671,04 kBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce898,94 kBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce325,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.