Název: Chomutovské muzeum. Vývoj historických expozic ve 20. století
Další názvy: Museum of Chomutov . Evolution of hictorical exposition in 20th century
Autoři: Flanderová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Krausová, Milada
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5447
Klíčová slova: Chomutovské muzeum;expozice;Wenisch;Vachata;knihovna;archeologie;lékárna;lapidárium;zbrojnice
Klíčová slova v dalším jazyce: Chomutov museum;exhibition;Wenisch;Vachata;library;archeology;pharmacy;lapidary;armory
Abstrakt: Práce představuje muzeum v Chomutově. Zabývá se jeho historií, od počátků až po současnost. Popisuje minulé i současné historické expozice. Popisuje spolupráci mezi muzeem,školou a veřejností.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is about museum in Chomutov. It deals with the history, from its beginnings to the present. It describes the historical past and present exposures. Describes cooperation between museum, schools and the public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
chomutovske-muzeum.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flanderova V.pdfPosudek vedoucího práce104,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flanderova O.pdfPosudek oponenta práce117,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flanderova.pdfPrůběh obhajoby práce28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5447

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.