Název: Bolevecké rybníky a polesí v historii a historické tradici
Další názvy: Bolevecké ponds and forest district in history and historical tradition
Autoři: Haken, Petr
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5459
Klíčová slova: Bolevec;rybníkářství;rybniční soustava;pověsti;místní památky;přírodní rezervace
Klíčová slova v dalším jazyce: Bolevec;fish farming;pond system;tales;local monuments;nature reserve
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na historii Bolevecké rybniční soustavy. Druhá část práce se zabývá okolím rybníků, které je plné zajímavých památek a místních pověsti. Poslední část práce se věnuje úlohou rybniční soustavy v historii a současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on history of Bolevecké ponds system. Second part of work diel with neighborhood of ponds, which is full of many interesting landmarks and local legends. Last part of work is focused on purpose of ponds system in the past and present.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bak_haken.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haken V.pdfPosudek vedoucího práce51,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haken O.pdfPosudek oponenta práce87,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haken.pdfPrůběh obhajoby práce40,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5459

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.