Název: Postoje středoškolských studentů k sebevraždě
Další názvy: High school students' attitudes towards suicide
Autoři: Holá, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5603
Klíčová slova: adolescence;proces socializace;sebevražedné jednání;sebevražda
Klíčová slova v dalším jazyce: adolescence;process of socialization;suicidal behavior;suicide
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá postoji středoškolských studentů k sebevraždě a je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsem v první kapitole popsala pojmy, které jsou pro práci klíčové. V dalších kapitolách se pak věnuji charakteristice adolescence, rizikovým faktorům sebevražedného jednání v adolescenci, druhům sebevražedného jednání a prevenci sebevražedného jednání. Praktická část obsahuje výsledky výzkumného šetření, které jsem provedla pomocí dotazníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with attitude of high school students towards suicide. It consists of two parts ? theoretical and practical. In the first chapter of theoretical part, I described words essential to this work. In following chapters I undertake adolescence characteristic, risk factors of suicidal behavior in adolescents, the different kinds of suicidal behavior and its prevention. The practical part of my work consists of research conducted through questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hola D. - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola PV.pdfPosudek vedoucího práce23,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola OP.pdfPosudek oponenta práce40,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola O.pdfPrůběh obhajoby práce9,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5603

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.