Title: Postoje středoškolských studentů k sebevraždě
Other Titles: High school students' attitudes towards suicide
Authors: Holá, Denisa
Advisor: Kocurová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5603
Keywords: adolescence;proces socializace;sebevražedné jednání;sebevražda
Keywords in different language: adolescence;process of socialization;suicidal behavior;suicide
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postoji středoškolských studentů k sebevraždě a je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsem v první kapitole popsala pojmy, které jsou pro práci klíčové. V dalších kapitolách se pak věnuji charakteristice adolescence, rizikovým faktorům sebevražedného jednání v adolescenci, druhům sebevražedného jednání a prevenci sebevražedného jednání. Praktická část obsahuje výsledky výzkumného šetření, které jsem provedla pomocí dotazníku.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with attitude of high school students towards suicide. It consists of two parts ? theoretical and practical. In the first chapter of theoretical part, I described words essential to this work. In following chapters I undertake adolescence characteristic, risk factors of suicidal behavior in adolescents, the different kinds of suicidal behavior and its prevention. The practical part of my work consists of research conducted through questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hola D. - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Hola PV.pdfPosudek vedoucího práce23,81 kBAdobe PDFView/Open
Hola OP.pdfPosudek oponenta práce40,85 kBAdobe PDFView/Open
Hola O.pdfPrůběh obhajoby práce9,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.