Název: Domácí násilí u žáků II. stupně ZŠ v M. Touškově
Další názvy: Domestic violence in students of second grade in primary school in M. Touškov
Autoři: Lukešová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Mošna, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5624
Klíčová slova: domácí násilí;syndrom CAN;týrání;zneužívání;zanedbávání;sociální práce;terapie dítěte;trestání
Klíčová slova v dalším jazyce: domestic violence;syndrome CAN;abuse;neglect;social work;child therapy;punishment
Abstrakt: Práce se věnuje domácímu násilí u dětí. Obsahuje kapitolu o domácím náilí obecně, kapitolu o syndromu CAN, dále o sociální oráci s ohroženou rodinou a o způsobech terapie dítěte. Ve výzkumné části práce se zjišťuje jestli je některý ze žáků ohrožen domácím násilím a způsoby trestů, kterými jsou žáci nejčastěji trestáni. Jako výzkumná metoda byl zvolen dotazník.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with domestic violence in children. It contains a chapter of domestic violence general chapter on the CAN syndrome, as well as on social work with families at risk and ways of therapy the child. In the research part of the work shall be ascertained whether are pupils at risk of domestic violence and how often are students punished. As a research method chosen was a questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarkska prace.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lukesova VP.pdfPosudek vedoucího práce18,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lukesova OP.pdfPosudek oponenta práce180,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lukesova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5624

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.