Title: Domácí násilí u žáků II. stupně ZŠ v M. Touškově
Other Titles: Domestic violence in students of second grade in primary school in M. Touškov
Authors: Lukešová, Veronika
Advisor: Mošna, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5624
Keywords: domácí násilí;syndrom CAN;týrání;zneužívání;zanedbávání;sociální práce;terapie dítěte;trestání
Keywords in different language: domestic violence;syndrome CAN;abuse;neglect;social work;child therapy;punishment
Abstract: Práce se věnuje domácímu násilí u dětí. Obsahuje kapitolu o domácím náilí obecně, kapitolu o syndromu CAN, dále o sociální oráci s ohroženou rodinou a o způsobech terapie dítěte. Ve výzkumné části práce se zjišťuje jestli je některý ze žáků ohrožen domácím násilím a způsoby trestů, kterými jsou žáci nejčastěji trestáni. Jako výzkumná metoda byl zvolen dotazník.
Abstract in different language: The work deals with domestic violence in children. It contains a chapter of domestic violence general chapter on the CAN syndrome, as well as on social work with families at risk and ways of therapy the child. In the research part of the work shall be ascertained whether are pupils at risk of domestic violence and how often are students punished. As a research method chosen was a questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarkska prace.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
lukesova VP.pdfPosudek vedoucího práce18,31 kBAdobe PDFView/Open
lukesova OP.pdfPosudek oponenta práce180,13 kBAdobe PDFView/Open
lukesova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.