Title: Softwarové zabezpečení osobního počítače v systémech Windows
Other Titles: Personal Computer Security Software for Windows
Authors: Staňková, Veronika
Advisor: Jakeš, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5769
Keywords: ochrana PC;bezpečnostní rizika;malware;antimalware;virus;antivirus;firewall
Keywords in different language: PC protection;security risks;malware;antimalware;virus;antivirus;firewall
Abstract: Tato práce se zabývá softwarovým zabezpečením osobního počítače s operačním systémem Windows. V práci je stručně uvedena historie nejznámějších bezpečnostních rizik pro osobní počítače, dále jsou zde popsány nejčastější bezpečnostní hrozby dnešní doby. Samostatná kapitola se obecně věnuje typům programů, které umožňují těmto hrozbám předcházet a detekovat je. Práce dále představuje konkrétní vybrané bezpečnostní programy a jejich srovnání na základě renomovaných nezávislých testů.
Abstract in different language: This work deals with the personal computer security software with Windows operating system. The paper briefly summarizes the history of the mostly known security risks for personal computer and there are also described the most serious security threats of today. A separate chapter is devoted to general types of programs that allow these threats to prevent and detect them. The thesis also presents specifically selected safety programs and their comparison based on reputable independent tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StankovaVeronika-BP.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Stankova - ved..pdfPosudek vedoucího práce203,04 kBAdobe PDFView/Open
BP_Stankova_062012_posudek_oponenta_Filipi.pdfPosudek oponenta práce405,37 kBAdobe PDFView/Open
Stankova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.