Název: Podpora vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na základních školách v Plzni
Další názvy: The support of children from the social-culturally handicapped ambience in the elementary schools in Pilsen
Autoři: Hánová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5822
Klíčová slova: sociokulturní znevýhodnění;sociokulturně znevýhodňující prostředí;sociální vyloučení;integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: social-culturally handicapped;social-culturally environment;social excluding;integration
Abstrakt: Práce je zaměřena na podporou vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na základních školách v Plzni. Snaží se nastínit specifika národnostních menšin a problematiku sociokulturního znevýhodnění. Zjistit, jaké možnosti podpory vzdělávání těchto žáků v dané lokalitě Plzeň ? město jsou. Praktická část si klade za cíl objasnit spolupráci jednotlivých složek.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis called Education support of socially disadvantaged pupils in Pilsen´s primary schools is considering the current situation of the offered support and also it is focusing on the characteristic of these socially disadvantaged children. It describes the opportunities of the education support of socially disadvantaged pupils and pupils growing in culturally different environment. The practical part is looking for the answers to some basic questions like, if teachers at primary school know some implemented programmes prepared especially for this type of children, or if they participate in someone of this programme. And next, not in the last place, it researches how much or if schools in this town cooperate together and help each other, to their support to socially disadvantaged pupils become more effective.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Hanova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanova PV.pdfPosudek vedoucího práce31,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanova OP.pdfPosudek oponenta práce33,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5822

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.