Title: Podpora vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na základních školách v Plzni
Other Titles: The support of children from the social-culturally handicapped ambience in the elementary schools in Pilsen
Authors: Hánová, Alena
Advisor: Kocurová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5822
Keywords: sociokulturní znevýhodnění;sociokulturně znevýhodňující prostředí;sociální vyloučení;integrace
Keywords in different language: social-culturally handicapped;social-culturally environment;social excluding;integration
Abstract: Práce je zaměřena na podporou vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na základních školách v Plzni. Snaží se nastínit specifika národnostních menšin a problematiku sociokulturního znevýhodnění. Zjistit, jaké možnosti podpory vzdělávání těchto žáků v dané lokalitě Plzeň ? město jsou. Praktická část si klade za cíl objasnit spolupráci jednotlivých složek.
Abstract in different language: This thesis called Education support of socially disadvantaged pupils in Pilsen´s primary schools is considering the current situation of the offered support and also it is focusing on the characteristic of these socially disadvantaged children. It describes the opportunities of the education support of socially disadvantaged pupils and pupils growing in culturally different environment. The practical part is looking for the answers to some basic questions like, if teachers at primary school know some implemented programmes prepared especially for this type of children, or if they participate in someone of this programme. And next, not in the last place, it researches how much or if schools in this town cooperate together and help each other, to their support to socially disadvantaged pupils become more effective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Hanova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Hanova PV.pdfPosudek vedoucího práce31,29 kBAdobe PDFView/Open
Hanova OP.pdfPosudek oponenta práce33,06 kBAdobe PDFView/Open
Hanova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.